Contact

Browse > Home / Nemer Haddad om Cybersäkerhet och hotbildsanalyser

Nemer Haddad om Cybersäkerhet och hotbildsanalyser

August 20, 2016
Cyberrisker blir större och större och kräver att ledningsgrupper tillser denna typ av förmåga i sina företaget. Vilka typer av risker kan vara förenat med just cyberhot?  Enligt nemer kan det vara allt i från att en angripare kapar arbetsstationer och kräver lösesumma till riktad industripionage i form av plantering av otillåten programvara. Oavsett typen av risk så behöver bolga genomföra hotbildsanalyser samt hur detta risker och hot kan påverka verksamhetens olika målsättningar. För mer information eller hjälp med denna typ av analys, kontakta Nemer Haddad här.
Share this :